באתר זה אנו מציגים את סטטוס ביצוע ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הנוכחית. הסכמים אלו מבטאים את מחויבותה של הממשלה לנושאים המרכזיים שעל סדר היום הציבורי, וכן את ההתחייבויות ההדדיות שסוכמו בין סיעות הקואליציה. האתר מאפשר לבצע חיתוכים שונים על פי נושאי תוכן, על פי מפלגות ועל פי סטטוס ביצוע, ולקבל תמונה מצב מעודכנת של עמידת המפלגות בהתחייבויותיהן לבוחר.

המרכז הישראלי להעצמת האזרח הינו עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי וביכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור. במסגרת זו, מפעיל המרכז את מיזם "המוניטור", הכולל מעקב ובקרה אחר יישום החלטות ממשלה, וכן את אפליקציית "EzGov" המנגישה לציבור את החלטות הממשלה וחוקי הכנסת.
תוך 30 יום
תוך 90 יום
תוך 45 יום
הצטרפו אלינו למעקב אחר יישום ההסכמים הקואליציונים! שלחו לנו מידע נוסף ונעדכן באתר

 
ימינה
יש עתיד
תקווה חדשה
כחול לבן
העבודה
ישראל ביתנו
מרצ
רע"מ